KONSER VE STAND UP GÖSTERİSİ YASAKLANDI

Derik Belediyesi’nin açılış için planladığı konser ve stand up gösterisi valilik kararıyla yasaklandı.

Derik Belediyesi, yeni binasının açılışı kapsamında planladığı etkinliler, valilik kararıyla iptal edildi. Mardin Valiliğinin 19.08.2019 tarih ve 67727308.(12470) 1630 sayılı kararı, 06.09.2019’da Derik Kaymakamlığı tarafından Derik Belediyesine gönderilen bir yazıyla konserin ve stand up gösterisinin yasaklandığı bildirildi. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas’ın gönderdiği yazıda;

Mardin Valiliğinin ilgili sayı kararı ile ilimiz genelinde2911 Sayılı Toplaantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında ve kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantı, karşılama, uğurlama gibi resmi nitelikleri etkinlikler hariç olmak üzere; ilimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş, pankart asılması vb. etkinliklerin 19.08.2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile Mardin İl Merkezimiz ve ilçeler dahil olmak üzere tüm İl sınırları içerinde YASAKLANMASI kararı verildiğinden;

Valilik Makamının ilgi (b) sayılı amir hükmü gereğince ilgi (a) sayılı yazınızda belirtilen etkinliğin yapılması Kaymakamlığımızca uygun görülmemektedir” denildi.