MİSYONUMUZ

Şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak, yasaların vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde, hizmetlerimizi modern bir belediyecilik ve sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirerek, Derik halkının daha refah ve daha yaşanılır bir kentte yaşamasını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Sürdürülebilir belediyecilik anlayışı ile Derik’te yaşayan herkesin yaşam kalitesini yükseltmek, kent yaşamını daha kolay ve güzel hale getirmek.

İlkelerimiz ve Temel Değerlerimiz

 • Eğitim, kültür, sanat ve sporu destekleriz.
 • İnsana ve çevreye duyarlıyız, kültürel ve toplumsal değerlere sahip çıkarız.
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmanın önemine inanırız.
 • Hizmette adalete ve eşitliğe önem veririz.
 • Yurttaşlarımızı güler yüzle karşılar, gülen yüzle uğurlarız.
 • Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimini destekleriz.
 • Çağdaşız, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açığız.
 • Katılımcı, çoğulcu yönetim vazgeçilmezimiz, gelişimde öncü olmak hedefimizdir.
 • Ulaşılabilirlik, güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlikten ödün vermeyiz.
 • İç ve dış paydaşlarımızla ilişkilerimizi iyi yönetim esasına dayandırırız.
 • Gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engelli yurttaşlarımıza yönelik hizmetlere öncelik veririz.
 • Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmak ve bunu gelecek nesillere aktarabilme bilincinin oluşturulmasını hedefleriz.
 • Kentimizi ve çevremizi sağlıklı ve refah içinde yaşayacak modern bir kente dönüştürmek için çalışırız.
 • Acil durum ve afetlerde etkin, çabuk ve doğru müdahalenin önemiyle hareket eder, önleyici tedbirler alırız.