T.C. DERİK BELEDİYESİ

GÜÇLENDİRME KARARI ALINAN YAPI SAHİPLERİN DİKKATİNE

İhaleler/Duyurular

GÜÇLENDİRME KARARI ALINAN YAPI SAHİPLERİN DİKKATİNE

      İlçemiz Cevizpınar Mahallesi 261 ada 15 nolu parsel üzerinde yer alan Bodrum+Zemin+1.Kattan oluşan yapı ile ilgili Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde bitişik nizam olarak inşa edilen Cevizpınar Mahallesi 261 ada 15 nolu parsel üzerinde yer alan Bodrum+Zemin+1.Kattan oluşan yığma yapının bitişiğindeki yapıların yıkılmasıyla ilgili cephede yeralan taşıyıcı duvarlarda dezenformasyonların oluştuğu, taşıyıcı olarak kullanılan duvarların 30cm-50cm ölçülerinde kullanılan taşların arasının harçlı malzeme ile gelişi güzel doldurularak yapıldığı yapının son katında ise briket duvar kullanılmış olup bu haliyle yapının risk oluşturduğu anlaşılmış olup 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.maddesinde ve (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md) gereğince işlem başlatılmıştır.

      Söz konusu Cevizpınar Mahallesi 261 ada 15 nolu parsel üzerinde bulunan yapı ile ilgili yapı laboratuvarından raporlar düzenlenmiş olup, rapora istinaden  projede belirtilen güçlendirilmesi , bakım ve onarım yapılması gereken yerler ayrıntılı olarak belirlenmiştir.Bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarının 30 gün içinde tamamlaması gerektiği;  Belirtilen süre içerisinde bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarını tamamlamaması halinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.maddesinde ve (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.)  dayanarak Cevizpınar Mahallesi 261 ada 15 nolu parsel üzerinde yer alan Bodrum+Zemin+1.Kattan oluşan yapı ile ilgili yıkım sürecinin başlatılacağını  bağımsız bölümlerin maliklerine bildirir tebligat hazırlanmıştır.
 
      Tapuda Cevizpınar Mahallesi 261 ada 15 nolu parsel üzerinde yer alan binadaki bağımsız bölümlerin maliklerinden  adreslerine ulaşılan Aysel DEMİRALP, Emin ÖNEN, Mahmut HATİPOĞLU, Şeyhmus GÜNEŞ ve Hiraç SABUNCU’ya tebliğat gönderilmiştir.Adres bilgilerine ulaşılamayan Karabet SABUNCU, Yerivan SABUNCU ve Filiz SABUNCU’ya hazırlanan tebligatlar gönderilememiş olup 3194 Sayılı İmar Kanununun ‘’BEŞİNCİ BÖLÜM’de yer alan Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar: Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.’’ hükmü getirilmiştir.
        İlgili kanun hükmü gereğince adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen veya yapılan tebligatların maliklere ulaşmaması neticesinde ilgili metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır.                   Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü” ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 
 
S.N
 
YAPI SAHİBİNİN
ADI SOYADI
 
ADA
 
PARSEL
 
MAHALLE
 
İLAN SÜRESİ
 
 
AÇIKLAMA
BAŞLANGIÇ BİTİŞ
 
1.
 
FİLİZ SABUNCU
 
261
 
15
 
CEVİZPINAR
 
23.04.2020
 
23.05.2020
TEBLİĞAT HAZIRLANMIŞ OLUP, MALİKLER TEBLİGAT ADRES BİGİLERİNE ULAŞILAMAMIŞTIR.
BAKIM, ONARIM VE GÜÇLENDİRME KARARI
 
2.
 
KARABET SABUNCU
 
261
 
15
 
CEVİZPINAR
 
23.04.2020
 
23.05.2020
TEBLİĞAT HAZIRLANMIŞ OLUP, MALİKLER TEBLİGAT ADRES BİGİLERİNE ULAŞILAMAMIŞTIR.
BAKIM, ONARIM VE GÜÇLENDİRME KARARI
 
3.
 
YERİVAN SABUNCU
 
261
 
15
 
CEVİZPINAR
 
23.04.2020
 
23.05.2020
TEBLİĞAT HAZIRLANMIŞ OLUP, MALİKLER TEBLİGAT ADRES BİGİLERİNE ULAŞILAMAMIŞTIR.
BAKIM, ONARIM VE GÜÇLENDİRME KARARI

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

BASIN DUYURUSU

DEVAMI

DERİK BELEDİYESİNDEN DUYURU

12.05.2020
İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğü Genelgesi uyarınca, Çin'in Vuhan Kenti'nden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs salgınından ülkemizi ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan tedbirlere ilave olarak;
İlimiz sınırlarından kara ve hava yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24:00’ a kadar 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilen tedbirler neticesinde;

Büyükşehir statüsündeki ilimiz Mardin için;

İlimiz sınırlarından kara ve hava yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkış kısıtlamaları 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırılmıştır.

        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

DEVAMI
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih SAFİTÜRK

Belediye Başkanı

baskan
Hakan KAFKAS
Belediye Başkan V.
Aylık Haber Bülteni

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Derik Vefa Sosyal Destek Grubu Ekiplerimiz Engelliler Haftasını Kıymetlilerimizin Doğum Günlerini Kutladı
  • Derik Belediyesi Personel Alımı Mülakat Sonuç Listesi
  • Derik Belediyesi Personel Alımı Mülakat Sonuç Listesi
  • Derik Vefa Sosyal Destek Grubu Vatandaşlarımızın Yanında Olmaya Devam Ediyor